AKTUALNOŚCI - Strona Internetowa Płoszczyca sp z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

    
Informacja o wyniku postepowania dotyczącego dostawy
1szt. wycinarki wodnej CNC.

05.04.2018 r.

Szczegóły w poniższym linku:
Archiwum

    
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

27.03.2018 r.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach:

    
Anulowanie zapytania ofetowego na zakup 1szt. wycinarki wodnej CNC.

21.03.2018 r.


    
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

14.03.2018 r.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach:

    
"Złota Łuska" dla Płoszczyca sp. z o.o

02.02.2018 r.

Pierwszego lutego w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości podczas której zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Burmistrza Zatora "Złota Łuska".

    
Ogłoszenie wyniku postępowania

06.12.2016 r.

Ogłoszenie wyniku postepowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.

    
Zapytanie dotyczące dostawy prasy mimośrodowej o nacisku 40T

22.11.2016 r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.


Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

04.11.2016 r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MałopolskiegoOgłoszenie wyniku postępowania

28.09.2016; 30.09.2016; 03.10.2016

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 60T.


Zapytania ofertowe dotyczące rozbudowy oraz zakupów maszyn  

14.09.2016; 15.09.2016; 20.09.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy budynku produkcyjnego o część produkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami, utwardzeniem terenu.


Laboratorium badawcze otrzymało certyfikat akredytacji  

26.05.2014

W dniach 18 i 19 lutego 2014 roku odbył się audyt akredytacyjny Laboratorium Badawczego. W jego wyniku w dniu 13 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Nr AB 1508  


Czytaj więcej ....


Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikaty dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

25.06.2012 r.

W dniach od 14 do 15.05.2012 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednostka certyfikująca IMQ S.A. W Polsce


Czytaj więcej...


Uroczyste otwarcie nowego zakładu.

06.12.2011 r.

W dniu 06 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca zlokalizowanego w  Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Czytaj więcej ...


    
Informacja o zmianie formy działalności gospodarczej

29.12.2017 r.

Z dniem 29.12.2017 r. zmieniła się forma prowadzonej działalności gospodarczej na społkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nazwa "Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca" zmienia się na "Płoszczyca społka z ograniczoną odpowidzialnością".
        
Szczegółowa informacja w ponizszym linku

    
Informacja o zmianie administratora danych osobowych

29.12.2017 r.
          
W wykonaniu obowiązku informacyjnego nałożonego na administratora danych osobowych z mocy art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, PŁOSZCZYCA spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze (ul. Władysława Grabskiego 6, 32-640 Zator) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000705494, przekazuje następującą informację.
Dane osobowe zostały udostępnione PŁOSZCZYCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez dotychczasowego administratora danych osobowych – Pana Witolda Płoszczycę, prowadzącego dotąd działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca” NIP: 5510004442. Udostępnienie ma związek z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonane w dniu 29 grudnia 2017 roku.
Dane osobowe będą przetwarzane przez nowego administratora w tych samych celach i w tym samym zakresie, co przez dotychczasowego administratora.
Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.  
Osoby których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Przysługuje im prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Witold Płoszczyca
Prezes Zarządu
Płoszczyca sp. z o.o.


Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca w nowej siedzibie

03.10.2011 r.

Z początkiem października 2011 r. firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca przeniosła swoją siedzibę do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Czytaj więcej ...

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

21.09.2010 r.

W dniach od 29 do 30.07.2010 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością.
Jednostka certyfikująca IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że System Zarządzania Jakością wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 9001:2008

                                        Czytaj wiecej ...

Wizualizacja nowej siedziby firmy  Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca

25.06.2010 r.

Wizualizacja nowej siedziby firmy Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca wraz z halą produkcyjną która zostanie wybudowana w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie 2010 r. Planowane zakończenie w trzecim kwartale 2011 roku.

Czytaj więcej ...

ZPHiU Witold Płoszczyca uruchomi nowy zakład

30.11.2009 r.

Załad Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca będzie pierwszą firmą, która uruchomi swóją działalność w nowoutworzonej podstrefie w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku ZPHiU zamierza zainwestował blisko 5 mln złotych w budowę nowego zakładu produkcyjnego w Zatorze i rozruch linii technologicznych.

Czytaj więcej ...
Informujemy, że realizujemy projekt "Zwiększenie wydajności i jakości produkcji komponentów urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych"
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach dotacji dla MŚP działanie 3.4.4. współfinansowane przez Unię Europejską  


Informujemy, że realizujemy projekty „Podniesienie konkurencyjności firmy Witold Płoszczyca poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego do cięcia wodą”; "Podniesienie konkurencyjności firmy Witold Płoszczyca poprzez zakup nowoczesnych technologii wytwórczych"; "Zakup maszyny pomiarowej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca"; "Podniesienie konkurencyjności firmy Witold Płoszczyca poprzez zakup nowoczesnych technologii wytwórczych oraz certyfikację wg ISO" współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Województwo Małopolskie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego